VCA Certificaat Controleren – Alles wat je moet weten

Als je in de bouwsector of een aanverwante industrie werkt, heb je waarschijnlijk wel eens gehoord van het VCA-certificaat. Het VCA-certificaat is een belangrijk certificaat dat aangeeft dat je bedrijf voldoet aan bepaalde veiligheidsnormen op de werkvloer. Maar hoe controleer je of een bedrijf inderdaad in het bezit is van zo’n certificaat? En waar moet je op letten als je een bedrijf inhuurt dat in het bezit is van een VCA-certificaat? In dit artikel lees je alles wat je moet weten over het controleren van het VCA-certificaat.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een VCA-certificaat?
 2. Waarom is een VCA-certificaat belangrijk?
 3. Wie kan een VCA-certificaat behalen?
 4. Hoe kun je controleren of een bedrijf in het bezit is van een VCA-certificaat?
 5. Welke informatie kun je vinden op een VCA-certificaat?
 6. Hoe weet je of een VCA-certificaat geldig is?
 7. Wat zijn de verschillende soorten VCA-certificaten?
 8. Wat zijn de kosten van een VCA-certificaat?
 9. Hoe kun je zelf een VCA-certificaat behalen?
 10. Wat zijn de voordelen van het behalen van een VCA-certificaat?
 11. Wat zijn de nadelen van het niet hebben van een VCA-certificaat?
 12. Wat zijn de verschillen tussen VCA en VCU?
 13. Wat zijn de eisen voor het behalen van een VCA-certificaat?
 14. Hoe kun je een verlopen VCA-certificaat verlengen?
 15. Hoe kun je een verloren VCA-certificaat opnieuw aanvragen?

1. Wat is een VCA-certificaat?

Een VCA-certificaat is een certificaat dat aangeeft dat een bedrijf voldoet aan bepaalde veiligheidsnormen op de werkvloer. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Het certificaat wordt uitgegeven door een onafhankelijke certificatie-instelling en is vijf jaar geldig.

2. Waarom is een VCA-certificaat belangrijk?

Een VCA-certificaat is belangrijk omdat het aangeeft dat een bedrijf voldoet aan bepaalde veiligheidsnormen op de werkvloer. Als je een bedrijf inhuurt dat in het bezit is van een VCA-certificaat, weet je dus dat het bedrijf zich bewust is van de risico’s op de werkvloer en maatregelen neemt om deze risico’s te verminderen. Hierdoor wordt de kans op ongevallen en incidenten op de werkvloer kleiner.

3. Wie kan een VCA-certificaat behalen?

Een VCA-certificaat kan worden behaald door bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven in de bouw-, petrochemische- en offshore industrie. Het VCA-certificaat is er in verschillende varianten, afhankelijk van het niveau van veiligheid, gezondheid en milieu waar het bedrijf aan voldoet.

4. Hoe kun je controleren of een bedrijf in het bezit is van een VCA-certificaat?

Je kunt controleren of een bedrijf in het bezit is van een VCA-certificaat door het certificaat op te vragen bij het betreffende bedrijf. Ook kun je het certificaat opzoeken in het openbare register van de certificerende instelling. Daarnaast kun je de geldigheid van het certificaat controleren op de website van de certificerende instelling.

5. Welke informatie kun je vinden op een VCA-certificaat?

Op een VCA-certificaat vind je informatie over het bedrijf dat het certificaat heeft behaald, zoals de bedrijfsnaam, het adres en het certificaatnummer. Ook vind je op het certificaat informatie over het niveau van veiligheid, gezondheid en milieu waar het bedrijf aan voldoet en de geldigheidsduur van het certificaat.

6. Hoe weet je of een VCA-certificaat geldig is?

Je kunt de geldigheid van een VCA-certificaat controleren op de website van de certificerende instelling. Hier kun je het certificaatnummer invoeren om te zien of het certificaat nog geldig is.

7. Wat zijn de verschillende soorten VCA-certificaten?

Er zijn verschillende soorten VCA-certificaten, afhankelijk van het niveau van veiligheid, gezondheid en milieu waar het bedrijf aan voldoet. De meest voorkomende certificaten zijn VCA*, VCA** en VCA Petrochemie.

VCA* is het basisniveau en geeft aan dat het bedrijf voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

VCA** gaat een stap verder en geeft aan dat het bedrijf een compleet veiligheidsmanagementsysteem heeft opgezet en geïmplementeerd.

VCA Petrochemie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in de petrochemische industrie. Dit certificaat stelt aanvullende eisen aan de veiligheid, gezondheid en milieu.

8. Wat zijn de kosten van een VCA-certificaat?

De kosten van een VCA-certificaat zijn afhankelijk van de certificerende instelling en het niveau van het certificaat. De kosten kunnen variëren van enkele honderden tot duizenden euro’s.

9. Hoe kun je zelf een VCA-certificaat behalen?

Je kunt zelf een VCA-certificaat behalen door een examen af te leggen bij een erkend examencentrum. Het examen bestaat uit vragen over veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer. Als je slaagt voor het examen ontvang je het VCA-certificaat. Het is aan te raden om je goed voor te bereiden op het examen door middel van een cursus of zelfstudie.

10. Wat zijn de voordelen van het behalen van een VCA-certificaat?

Het behalen van een VCA-certificaat heeft verschillende voordelen. Zo geeft het aan dat je bedrijf voldoet aan bepaalde veiligheidsnormen op de werkvloer, wat kan leiden tot meer vertrouwen van klanten en opdrachtgevers. Ook kan het behalen van een VCA-certificaat zorgen voor een verbetering van de interne veiligheidscultuur en de motivatie van medewerkers.

11. Wat zijn de nadelen van het niet hebben van een VCA-certificaat?

Het niet hebben van een VCA-certificaat kan leiden tot het mislopen van opdrachten en klanten die wel een VCA-gecertificeerd bedrijf willen inhuren. Ook kan het niet voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen leiden tot ongevallen en incidenten op de werkvloer, wat kan leiden tot hoge kosten en imagoschade.

12. Wat zijn de verschillen tussen VCA en VCU?

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is speciaal bedoeld voor uitzendbureaus. VCU heeft dezelfde basis als VCA, maar stelt aanvullende eisen aan uitzendorganisaties, zoals het selecteren van uitzendkrachten op basis van veiligheid en gezondheid.

13. Wat zijn de eisen voor het behalen van een VCA-certificaat?

Om een VCA-certificaat te behalen, moet een bedrijf voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het bedrijf moet bijvoorbeeld beschikken over een veiligheidsmanagementsysteem en medewerkers opleiden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

14. Hoe kun je een verlopen VCA-certificaat verlengen?

Een verlopen VCA-certificaat kan worden verlengd door opnieuw examen te doen bij een erkend examencentrum. Het is aan te raden om je voorafgaand aan het examen goed voor te bereiden door middel van een cursus of zelfstudie.

15. Hoe kun je een verloren VCA-certificaat opnieuw aanvragen?

Een verloren VCA-certificaat kan opnieuw worden aangevraagd bij de certificerende instelling waar het certificaat oorspronkelijk is behaald. Hierbij moet je vaak wel een bewijs van verlies kunnen overleggen, zoals een aangifte bij de politie.

Conclusie

Een VCA-certificaat is een belangrijk certificaat voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Het certificaat geeft aan dat het bedrijf voldoet aan bepaalde veiligheidsnormen op de werkvloer. Als je een bedrijf inhuurt dat in het bezit is van een VCA-certificaat, weet je dus dat het bedrijf zich bewust is van de risico’s op de werkvloer en maatregelen neemt om deze risico’s te verminderen. Je kunt controleren of een bedrijf in het bezit is van een VCA-certificaat door het certificaat op te vragen bij het betreffende bedrijf of in het openbare register van de certificerende instelling op te zoeken. Het behalen van een VCA-certificaat heeft verschillende voordelen, zoals meer vertrouwen van klanten en opdrachtgevers en een verbetering van de interne veiligheidscultuur en motivatie van medewerkers.

FAQs

 1. Hoe lang is een VCA-certificaat geldig?
  • Een VCA-certificaat is vijf jaar geldig.
 2. Welke bedrijven hebben een VCA-certificaat nodig?
  • Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving hebben vaak een VCA-certificaat nodig. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven in de bouw-, petrochemische- en offshore industrie.
 3. Hoe controleer ik de geldigheid van een VCA-certificaat?
  • Je kunt de geldigheid van een VCA-certificaat controleren op de website van de certificerende instelling.
 4. Wat zijn de kosten van een VCA-certificaat?
  • De kosten van een VCA-certificaat zijn afhankelijk van de certificerende instelling en het niveau van het certificaat. De kosten kunnen variëren van enkele honderden tot duizenden euro’s.
 5. Wat is het verschil tussen VCA en VCU?
  • VCU is speciaal bedoeld voor uitzendbureaus en stelt aanvullende eisen aan veiligheid en gezondheid.
 6. Wat zijn de eisen voor het behalen van een VCA-certificaat?
  • Bedrijven moeten voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, zoals het hebben van een veiligheidsmanagementsysteem en het opleiden van medewerkers.
 7. Hoe kan ik een verloren VCA-certificaat opnieuw aanvragen?
  • Een verloren VCA-certificaat kan opnieuw worden aangevraagd bij de certificerende instelling waar het certificaat oorspronkelijk is behaald. Hierbij moet je vaak wel een bewijs van verlies kunnen overleggen.
vca certificaat controleren