KAM medewerker Marloes Zewald

ik ben hier begonnen als stagiairetoen ik in mijn tweede jaar seconden perjaar van mijn studie toen zocht ik eennieuw stage en toen ben ik hierterechtgekomentoen ben ik in mijn 4d ergens andersgaan afstuderenvervolgens op linkedin een berichtjegeplaatst en toen werd ik benaderd zouje leuk vinden nu je klaar bent metschool om ons team te komen versterkendus dat was meteen een super leuk om zote beginnen.

houdt in dat je bezighoudt kwaliteitarbo milieu en omdat ik eenveiligheidskundige al groen en het benik gewoon gelicht op de veiligheid isnaar het van toe boksenmbps dus hoe is je werkplek ingelichtongevallen en wij krijgen meldingendaarvan dus datdus waar ik me mee bezig aan het is heelverschillendsoms komen de meldingen binnen waarmeteen op moet reagereneen dag bezig zijn met registratie tool.

belangrijk om ook buiten zichtbaar tezijntelefoontjes beantwoorden dus het iseigenlijk gewoon heel erg gevarieerd datwe nu op de afdelinghet toch wel dat we reageren de ze beltiemand het is gedaan had wat gebeurt datje dat dan kan gaan uitzetten en zo datregistreert voor mij in een interessantemaar gewoon negental koeken reagerenvind ik wel heel erg leukdan denk ik wel dat ik het heel en heellief gierig bedrijf vind is echt van die.

heel erg jong we zijn veel jonge mensenin dienst entoch wel heel erg gezellig gezelligheiddat mijn collega[Muziek]

KAM medewerker Marloes Zewald